Jistě Vás zajímá, jak u nás probíhá předání a vrácení objektu.

                                                                                                        

Začátek pobytu (předání objektu nájemci):

Nástup je domluven předem. Pokud ten den končí jiný pobyt, nejdříve ve 14:00 hod.

Chata je důkladně uklizená, všude je vytřeno. 

Pokud je chladno je zatopeno v krbových kamnech v obýváku.

Je zapnutá lednice s mrazákem.

Postele jsou povlečeny.

Na WC je k dispozici několik toaletních papírů.

Ručníky neposkytujeme.

Po příjezdu proběhne prohlídka objektu a seznámení s jeho provozem.

Je sepsán Ubytovací protokol a v něm mj. zaznamenán stav elektroměru. Zároveň je doplacen pobyt a složená kauce 1 000 Kč.

Dokud nebude doplacen pobyt a složena kauce, nebude objekt předán nájemci !!!

Zákazník je seznámen s naším Provozním řádem a ten je mu zapůjčen i v písemné formě.

Konec pobytu (vrácení objektu pronajímateli):

Předání proběhne poslední den pobytu v 10:00 hod  (pokud nenásleduje další pobyt, je možné po předešlé domluvě předání objektu  posunout na pozdější hodinu).

Zákazník vrátí objekt uklizený, je zameteno, umyté a uklizené nádobí, vysypané koše. Povlečení je svlečené (prostěradla nemusí být svlečené - budeme manipulovat s matracemi při jejich vysávání).

Veškeré zapůjčené věci jsou v pořádku vrácené na své místo (uklizené stolní hry, deky na ven jsou čisté a složené ve skříni, pokud bylo na chatě i zvíře, majitel zajistí odklizení exkrementů, zapůjčené psí misky jsou vráceny čisté,pokud je pes chlupatý, je nutné objekt i vytřít a vše odchlupit (včetně smetáků, rohožek apod.),  videokazety, DVD a stolní hry jsou nepoškozené a uklizené, apod.).

Na konci pobytu si zákazník odveze svůj odpad do námi placeného kontejneru.

Proběhne prohlídka objektu, a pokud je vše v pořádku, je  zákazníkovi vrácena  kauce.

Do Ubytovacího protokolu je zaznamenán konečný stav elektroměru a je vyúčtovaná spotřeba elektřiny, dřeva a plynu.

Pokud se něco rozbilo, vyřeší se výše škod.


Kontakt

Jana a Herbert Glaserovi

www.e-chalupy.cz

tel. 723 36 24 12 , 721 61 51 68


Celý rok je u nás krásně ...